Naturfag for alle gennem programmering


Projekt Naturfag for alle gennem programmering 2016-2017 er blevet godkendt af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Midlerne fra A.P. Fonden skal dække et opkvalificeringsforløb, designet i tæt samarbejde med skolerne og UCN i Nordjylland, således at der uddannes 14 superbrugere, fordelt på ni af Aalborg Kommunes skoler. Disse superbrugere kommer til at udgøre et programmeringskorps, som skal støtte alle kommunens folkeskoler i brugen af programmering i de naturfaglige fag, hvor undervisningen skal foregå eksperimenterende og problemløsende.

Som foregangsskole har Bislev Skole det seneste år arbejdet med faget ViTek, hvor fokus har været programmering i naturfagene. Her har både piger og drenge i samme grad vist stor interesse for faget og har udviklet sig tilsvarende. Skoleforvaltningen oplever det som en enestående  mulighed, at gøre pigerne mere interesseret i de naturfaglige fag og gøre drengene endnu bedre, end de er.
Med udgangspunkt heri ønsker de ni skoler at arbejde videre med denne positive udvikling, hvor programmering er midlet på vej mod målet: Større interesse og motivation for naturfag hos eleverne gennem involverende og eksperimenterende opgaveløsning.

“Gennem arbejdet med ViTek erfarede jeg, at både piger og drenge på mellemtrinnet var utrolig optagede af hvilke processer, de skulle igennem, og hvilke færdigheder de skulle have for eksempelvis at kunne lave sit eget computerspil. Det blev meget konkret for eleverne, at for at få computerspillet til at fungere, skulle de tillære sig mere viden indenfor det programmeringssprog, vi anvendte”, fortæller Mikael Jensen, lærer på Bislev skole

Programmeringen kan understøtte de naturfaglige fag i forhold til at komme med nye metoder til at fremlægge og tydeliggøre processer og forbindelser i de naturfaglige fag. Programmering kan ligeledes ses som en metode til at øge elevernes læring gennem praktisk erfaring og visualisering af konkrete koblinger i naturfag med et håndgribeligt værktøj med udgangspunkt i elevernes uformelle it- og mediekompetencer. Herved kan programmering bidrage til at opfylde de nye Forenklede Fælles Mål i flere fag, samt det tværgående tema it og medier med fokus på de fire elevpositioner.

"Ude i erhvervslivet er der også bud efter unge med it-skabende kompetencer, og hvis eleverne møder programmering i folkeskolen, får flere sandsynligt øjnene op for, at dette også kan være et fremtidigt job", fortæller Mikael.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Micro:bit / Ultra:bit? - Nu med ekstra tilbehør

Task Board

LEGO Mindstorm i 4. klasse