Makey Makey i Håndværk og design 4./5. klasse


Der testes hvordan en Makey Makey fungerer


#programmeringnaturligvis har besøgt Bislev skole i flere omgange for at indtænke programmering i Håndværk og design. Oplægget var: Lav en controller, der fremmer bevægelse til spillet Tetris. Se hele forløbet beskrevet her

En elev fra indskolingen tester 
Igennem forløbet fik eleverne undersøgt selve Makey Makey'n og hvordan den kan agere controller. De fik testet hvilke materialer, der var gode at bruge til at lede strøm. de fik testet forskellige idéer til udformning af deres egen controller.

Efter denne idéfase gik selve designfasen igang. Enkelte hold gik i sløjdlokalet for at konstruere deres idé, andre gik i håndarbejde. De fleste hold gik i gang med bunken af pap, sølvpapir og gaffatape.

Undervejs blev designet ændret alt efter om noget ikke kunne lade sig gøre eller hvis gruppens idé blev udvidet. De enkelte grupper støttede sig til deres Taskboard for at kunne overskue hele processen.

Idéer afprøves


Da alle controllere var færdige blev de sat op på skolens bibliotek, hvor resten af skolens elever blev inviteret til at komme og spille.

Slutteligt evaluerede holdet hele processen med idéfasen, designfasen, byggefasen og ikke mindst præsenteringen for skolens øvrige elever.


Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Micro:bit / Ultra:bit? - Nu med ekstra tilbehør

Task Board

LEGO Mindstorm i 4. klasse